Házte Amigo/a

Amics de la Llar:

Les Persones Sordes pateixen una discapacitat caracteritzada per una invisibilitat que sovint passa desapercebuda, tant per les administracions, com per la societat en general. Tota la informació que rep una persona sorda, és intencionada, en unes condicions creades especialment per a l'emissió i la recepció d'un missatge. La Comunitat Sorda malauradament avui dia continua sofrint una manca greu de comunicació i d'accés a la informació. És per això que necessitem de la teva ajuda i col·laboració per trencar amb les barreres de comunicació en l'àmbit i import que tu triïs!

• Formació ( ajudes a contribuir a la formació de persones sordes )

• Activitats culturals ( ajudes a convertir en accessible l'oferta cultural i lúdica per a les persones sordes, mitjançant intèrpret o subtítols. )

• Serveis d'atenció als usuaris ( ajudes a millorar l'atenció a les persones sordes en temes familiars, burocràtics i personals, així com poder disposar d’un intèrpret que l’acompanyi a reunions, visites mèdiques, fer gestions... )

Número de cc:  ES49 2100 0302 6101 0162 1892 “LA CAIXABANK”

Amigos de la Llar:

Las Personas Sordas sufren una discapacidad caracterizada por una invisibilidad que a menudo pasa desapercibida, tanto por las administraciones, como por la sociedad en general. Toda la información que recibe una persona sorda, es intencionada, en unas condiciones creadas especialmente para la emisión y la recepción de un mensaje. La Comunidad Sorda desgraciadamente hoy en día continúa sufriendo una carencia grave de comunicación y de acceso a la información. Es por eso que necesitamos de tu ayuda y colaboración para romper con las barreras de comunicación en el ámbito e importe que tú elijas!

• Formación ( ayudas a contribuir a la formación de personas sordas )

• Actividades culturales ( ayudas a convertir en accesible la oferta cultural y lúdica para las personas sordas, mediante intérprete o subtítulos. )

• Servicios de atención a los usuarios ( ayudas a mejorar la atención a las personas sordas en temas familiares, burocráticos y personales, así como poder disponer de un intérprete que lo acompañe a reuniones, visitas médicas, hacer gestiones... )

Número de cc: ES49 2100 0302 6101 0162 1892 “LA CAIXABANK”