LSC


CURSOS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC)
Un dels nostres objectius com a entitat, és el de trencar les barreres comunicatives a les quals diàriament s’enfronten les persones sordes, és per això que des de l’any 2003, oferim cursos de Llengua de Signes Catalana (LSC) amb els que es facilita l’aprenentatge de la llengua de signes i s’afavoreix el contacte amb les persones sordes.

Aquests cursos van dirigits a totes aquelles persones que, tant en l’àmbit professional com personal tenen l’interès de conèixer la llengua natural i pròpia de les persones sordes.

L’equip docent es compon de professionals sords, natius de la llengua de signes i titulats per l’INCANOP de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat de Barcelona amb el postgrau de professor i assessor de LSC.
Els cursos que oferim, són cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). Al finalitzar el curs, s’expedeix titulació homologada per la FESOCA i el Departament d’Ensenyament. A més, els cursos es poden convalidar com a crèdits de lliure elecció de diferents universitats catalanes.

NIVELLS I MODALITATS
L’aprenentatge de la Llengua de Signes s’organitza en 4 nivells, el contingut d’aquests és:

A1 Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana (120h).
A2 Gramàtica i lèxic de la Llengua de Signes Catalana (120h).
B1 Domini i habilitat de la Llengua de Signes Catalana (120h).
B2 Ampliació i aprofundiment de la Llengua de Signes Catalana (120h).

Hi ha tres modalitats per cursar els nivells, que són els CURSOS ORDINARIS (4h setmanals d’octubre a juny), els CURSOS SEMI INTENSIUS (8h setmanals d’octubre a febrer i/o de febrer a juny) i els CURSOS INTENSIUS (4h diàries durant els mesos de juny/juliol o setembre/octubre).

NOUS CURSOS!!!SI ESTÀS INTERESSAT / INTERESSADA, CONTACTA AMB NOSALTRES A formacio.llarsordbad@gmail.com